Home / Αγροτικά / Προβολή του ελαιολάδου σε παιδιά τουριστών από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης

Προβολή του ελαιολάδου σε παιδιά τουριστών από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης

Άνοιγμα της 2ης φάσης της εκστρατείας με τίτλο «Ευαισθητοποίηση νεολαίας για την υγιεινή, γευστική και πολιτιστική αξία του Ελαιολάδου» προς στους ξένους Τουρίστες και στα παιδιά τους, επιχειρεί ο ΣΕΔΗΚ, με πρόσκληση που απευθύνει προς τις Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Κρήτης μέσω των Ενώσεων Ξενοδόχων στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου.

Η εκστρατεία αυτή που οργανώνεται από τον ΣΕΔΗΚ και τον «Παγκόσμιο Οργανισμό Ελαιοκομίας» σε συνεργασία με Δήμους, Σχολεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις της Κρήτης, έχει ήδη ολοκληρώσει την 1η φάση της η οποια απευθυνοταν σε παιδια Σχολειων της Κρητης.

Στα πλαίσια της φάσης αυτής πραγματοποιήθηκαν 8 μεγάλες εκδηλώσεις κατά τις οποίες παρουσιαστήκαν θεατρικά και αλλά δρώμενα σχετικά με την Ελιά και το Λάδι από παιδιά καθώς και σύντομες εισηγήσεις από ειδικούς προς τους γονείς.

Η επιτυχία των εκδηλώσεων ήταν σημαντική όπως φάνηκε από την αθρόα συμμετοχή παιδιών και γονέων (200-500 ανά εκδήλωση) αλλά και από το ενδιαφέρον και την απήχηση που είχαν. Στην 2η φάση ο ΣΕΔΗΚ επιχειρεί προσέγγιση προς τα παιδιά των ξένων τουριστών της Κρήτης και με έγγραφο του μέσω των Συλλόγων και Ενώσεων Ξενοδόχων Κρήτης προσκαλεί τις Ξενοδοχειακές επιχειρησεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν.

Η δράση αυτή περιλαμβάνει δωρεάν προσφορά στα παιδιά των Τουριστών έντυπου και ψηφιακού υλικού που έχει παραχθεί στην Αγγλική γλώσσα, μέσω των Ξενοδοχείων. Το έντυπο υλικό περιλαμβάνει δυο βιβλία που απευθύνονται το ένα σε μικρά παιδιά (5-8) ετών και έχει τίτλο «Παιχνίδια με την Ελιά» ενώ το άλλο απευθύνεται σε μεγαλύτερα παιδιά Δημοτικού η και πρώτων τάξεων Γυμνάσιου και έχει τίτλο «Στους δρόμους της Ελιάς».

Το ψηφιακό υλικό περιλαμβάνει ηλεκτρονικά βιβλία (e-book) και διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια που προσφέρονται διαδικτυακά και σε CD.

Το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών είναι αρκετά χρήσιμο και ελκυστικό τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για τους γονείς τους, γιατί παρέχει την ευκαιριαγια μια δημιουργική διασκέδαση στα μικρά παΐδια και μια χρήσιμη και ελκυστική ενημέρωση στα μεγαλύτερα.

Η προσφορά του υλικού αυτού στα παιδιά των ξένων τουριστών προτείνεται να γίνει από Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που θα θελήσουν να συνεργαστούν με την τοποθέτηση ενός μικρών stands στην Reception η σε άλλο κατάλληλο χώρο του Ξενοδοχείου το οποιο θα παραδώσει σε αυτές ο ΣΕΔΗΚ μαζί με ένα αριθμό βιβλίων και άλλων εντύπων που συνοδεύονται με δελτία παραλαβής που θα πρεπει να συμπληρώνονται από τους ενδιαφερομένους τουρίστες. Τα Δελτία παραλαβής περιέχουν τα στοιχειά του ενδιαφερομένου γονέα (ονοματεπώνυμο, πόλη, χώρα και e-mail) ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του και στην συνέχεια για εκτίμηση των εντυπώσεων και παρατηρήσεων του.

Στο έγγραφο ο ΣΕΔΗΚ παραθέτει και σύντομη αναφορά στους στόχους και τις δράσεις του προγράμματος και καλεί τους τις Ξενοδοχειακές μονάδες που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Τα ενδιαφερόμενα Ξενοδοχεία πρέπει να αποστείλουν τα στοιχεία τους (όνομα, δ/νση, τηλεφωνά, e-mails κλπ) είτε στις Ενώσεις τους είτε κατευθείαν στον ΣΕΔΗΚ (info@sedik.gr τηλ. 28210-50800) για τις παρά πέρα συνεννοήσεις.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

– Η ευαισθητοποίηση της νεολαίας και των γονέων των κατοίκων του νησιού αλλά των ξένων επισκεπτών του για την υγιεινή, γευστική και πολιτιστική αξία του ελαιολάδου.

– Η βελτίωση του επιπέδου υγιεινής διατροφής των παιδιών και ενηλίκων μόνιμων κατοίκων και τουριστών του νησιού
– Η ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού στα αστικά κέντρα και στην ενδοχώρα του νησιού. – Η προτίμηση και κατανάλωση τοπικών προϊόντων και την ενίσχυσης της απασχόλησης στο νησί.

Οι δράσεις που περιλαμβάνει το πρόγραμμα είναι:

(α).Έκδοση δυο βιβλίων που θα απευθύνονται το ένα σε παιδιά μικρά παιδιά (5-8) ετών και το άλλο σε μεγαλύτερα παιδιά Δημοτικού η και πρώτων τάξεων Γυμνάσιου
(β).Παραγωγή ψηφιακού υλικού κατάλληλου για παΐδια και θα περιλαμβάνει e-book, CD και διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
(γ) Έκδοση των βιβλίων και του ψηφιακού υλικού στα Αγγλικά και διάθεση του σε παιδιά ξένων Τουριστών σε συνεργασία με Ξενοδοχεία και άλλες Τουριστικές Επιχειρησεις.
(δ).Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με Δήμους, Σχολεία και άλλους φορείς σε διάφορα μέρη της Κρήτης

πηγή: e-mesara.gr