Home / all / Η παροχή γεωργικών συμβουλών μέσω του Υπομέτρου 2.1 και τα οφέλη για τους αγρότες

Η παροχή γεωργικών συμβουλών μέσω του Υπομέτρου 2.1 και τα οφέλη για τους αγρότες

            Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύοντας να φέρει τον γεωπόνο κοντά στον αγρότη ενισχύει μέσω του Μέτρου 2 την παροχή συμβουλών προς αγρότες δίχως οικονομική επιβάρυνση για τους αγρότες. Ο κάθε γεωργός ή κτηνοτρόφος μπορεί να λαμβάνει έως και τρεις συμβουλές καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του (2022 – 2024). Δυστυχώς, στην παρούσα φάση οι μελισσοκόμοι δεν μπορούν να ωφεληθούν από το συγκεκριμένο Μέτρο, καθώς ωφελούνται μέσω άλλων δράσεων ενημέρωσης και διάχυσης γνώσης.

            Ποια είναι, όμως, τα πακέτα συμβουλών τα οποία θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ σε κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό; Αφορούν συμβουλές σε όλο το εύρος της αγροτικής δραστηριότητας, από τη φυτοπροστασίαμ τη λίπανση και την άρδευση έως και την καθετοποίηση της παραγωγής και της σύνδεσης με την αγορά, καθώς και τη συμμόρφωση με κανονιστικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας. Διαβάζοντας κανείς το είδος των παρεχόμενων συμβουλών διαπιστώνει κανείς ότι η Ε.Ε. στοχεύει εκτός από την ανάπτυξη του αγροτικού και στη προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος. Από το 2023 θα γίνει εμφανές αυτή η έντονη περιβαλλοντική διάσταση της ΚΑΠ και η σύνδεση με τις γεωργικές συμβουλές μέσω των οικολογικών σχημάτων, των δράσεων δηλαδή που θα πρέπει να πραγματοποιεί ο αγρότης, προκειμένου να εισπράξει μέρος των αγροτικών ενισχύσεων που αντιστοιχούν στο πρασίνισμα.

            Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση των συμβουλών που μπορούν να παρασχεθούν μέσω του Υπομέτρου 2.1.

Βελτίωση ανταγωνιστικότητας

            Παρέχονται συμβουλές για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του γεωργικού προϊόντος. Στοχεύουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομίας στη γεωργική εκμετάλλευση, τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και τη μείωση του κόστους παραγωγής και αύξησης του οικογενειακού εισοδήματος. Απευθύνονται πρωτίστως σε  σε γεωργούς που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά αγροτική δραστηριότητα.

Βιολογική Γεωργία

            Αφορά συμβουλές που αφορούν στην κατανόηση και την ορθή εφαρμογή των δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον καν. (ΕΕ) 834/2007, σχετικά με την βιολογική παραγωγή γεωργικών προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές και τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής.

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

            Αφορά συμβουλές που αφορούν στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας από τις γεωργικές δραστηριότητες. Με τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος ο αγρότης έχει και ίδιος σημαντικό οικονομικό όφελος καθώς οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και αμμωνίας συνδέονται με την κατανάλωση ενέργειας και τη χρήση λιπασμάτων, δύο σημαντικές δαπάνες για κάθε αγροτική εκμετάλλευση.

Αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής

            Η κλιματική αλλαγή κάνει όλο και ποιο εμφανή την επίδραση της όπως παρατηρούμε συχνά με τις άκαιρες βροχοπτώσεις, τις ελιές που τα τελευταία χρόνια συχνά διφορούν, την εμφάνιση κλιματικών συνθηκών που ευνοούν το δάκο, όπως το 2019 με τους εκπληκτικά υψηλούς πληθυσμούς και το 2021 με την εμφάνιση δακοπροσβολών από τις αρχές Ιουνίου, την παρατεταμένη ξηρασία το 2021, την καταστροφική μείωση της ποιότητας του ελαιολάδου το 2019 λόγω συνθηκών που ευνόησαν την ανάπτυξη της σαπιοβούλας στην ελιά κ.α.

            Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχονται συμβουλές προς δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, όπως η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για ιδιοκατανάλωση της παραγόμενης ενέργειας και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στα γεωργικά εδάφη.

            Η δεύτερη κατεύθυνση είναι της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Αυτό περιλαμβάνει πρακτικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των γεωργικών συστημάτων, ιδιαίτερα στην ξηρασία ή τις πλημμύρες.

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία

            Η ολοκληρωμένη φυτοπροστασία εστιάζει σε μέτρα πρόληψης και στην παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων. Στοχεύει επίσης στην προστασία των ωφέλιμων οργανισμών, πολύτιμων συμμάχων όπως έχει διαχρονικά αποδειχθεί στην προσπάθεια του αγρότη να προστατέψει τη σοδειά του.

            Οι συμβουλές που θα παρέχονται αφορούν σε προληπτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν, στην αναγνώριση και καταγραφή ωφέλιμων οργανισμών και σε γραπτές οδηγίες προς τους παραγωγούς-χειριστές ψεκαστικών μηχανημάτων για κάθε εφαρμογή, τον έλεγχο του εξοπλισμού ψεκασμού, τα μέσα ατομικής προστασίας, τον τρόπο ανάμιξης και εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Διαχείριση υδάτων

            Οι συμβουλές του τομέα αυτού αφορούν την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα νερά. Περιλαμβάνει συμβουλές που σχετίζονται με τον προσδιορισμός των απαιτήσεων σε νερό, την επιλογή της πλέον κατάλληλης μεθόδου άρδευσης, την αντιμετώπιση ξηρασίας και πρόληψη πλημμυρών, επενδύσεις στις αρδεύσεις, την ορθή χρήση νερού και σύνδεση με τη χρήση λιπασμάτων και τη διαχείριση ζωικών αποβλήτων με στόχο μείωση ρύπανσης υδάτων.

Πολλαπλή συμμόρφωση, πρασίνισμα

            Αυτός ο τομέας συμβουλών έχει προσανατολισμό κυρίως προς την συμμόρφωση με κανονιστικές διατάξεις, όπως οι απαιτήσεις πολλαπλής συμμόρφωσης. Περιλαμβάνει όμως και το λεγόμενο Πρασίνισμα, ένα προαιρετικό για τους αγρότες σχήμα που από το 2023 θα περιλαμβάνει μία πλειάδα οικολογικών δράσεων, η υλοποίηση των οποίων θα συνδέεται με την καταβολή της πράσινης ενίσχυσης στους αγρότες.

            Οι συμβουλές που θα παρέχονται αφορούν την τεχνική υποστήριξη των παραγωγών για την επιλογή των πλέον κατάλληλων πρακτικών όσον αφορά:

            α) Διαφοροποίηση καλλιεργειών.

            β) Διατήρηση υφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων.

            γ) Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης.

            δ) Διατήρηση της έκτασης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση.

Διαδικασία λήψης γεωργικών συμβουλών

            Αφού ο αγρότης απευθυνθεί σε πιστοποιημένο Φορέα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών που μετέχει στο Υπομέτρο 2.1, θα αξιολογηθεί η επιλεξιμότητα του και θα εξειδικευθεί το είδος των γεωργικών συμβουλών που επιθυμεί να λάβει.

            Ακολούθως θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη από τον πιστοποιημένο Γεωργικό Σύμβουλο στην εκμετάλλευση του όπου θα γίνει η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και των αναγκών που προκύπτουν και αφορούν την συγκεκριμένη καλλιέργεια. Θα ακολουθήσει δεύτερη επίσκεψη η οποία θα περιλαμβάνει την παροχή της γεωργικής συμβουλής  από τον Γεωργικό Σύμβουλο, ειδικά για την εκμετάλλευση του. Τέλος, η τρίτη και τελευταία επίσκεψη αφορά την καταγραφή των αποτελεσμάτων τα οποία προέκυψαν από την εφαρμογή της γεωργικής συμβουλής.

            Όλοι οι πιστοποιημένοι Γεωργικοί Σύμβουλοι της εταιρείας είμαστε στη διάθεση σας και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε σε ένα από τα τρία υποκαταστήματα μας.

AGROSYM (Γεωργικοί Σύμβουλοι Κρήτης ΙΚΕ)

            Η εταιρεία μας είναι Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ). Σήμερα η εταιρεία απασχολεί επτά Γεωπόνους πιστοποιημένους ως Γεωργικούς Συμβούλους οι οποίοι είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό. Το σύνολο των γεωργικών συμβούλων μας είναι Γεωπόνοι ΠΕ, διαφόρων κατευθύνσεων (φυτικής παραγωγής, αγροτικής οικονομίας και εγγείων βελτιώσεων) με τους περισσότερους να διαθέτουν μεταπτυχιακους τίτλους σπουδών. Το σύνολο των γεωργικών συμβούλων διαθέτει τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην παροχή γεωργικών συμβουλών.

            Μπορείτε να μας βρείτε στην έδρα μας στο Ηράκλειο, στην οδό Μαυρολένης 20 (Πλατεία Κορνάρου) και στα δύο παραρτήματα μας τα οποία λειτουργούν στο Ρέθυμνο και την Σητεία. Στο Ρέθυμνο, στην οδό Σταυριανού Μπίρη 2 και στην Σητεία στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 14.

Στοιχεία επικοινωνίας

Ηράκλειο

Μαυρολένης 20, Ηράκλειο

ΤΚ 71201

τηλ.:  2816 008796

email: info@agro-sym.gr

Ρέθυμνο

Σταυριανού Μπίρη 2, Ρέθυμνο

ΤΚ 74100

τηλ.: 28310 30117

email: kyriakos@agro-sym.gr

Σητεία

Ελευθερίου Βενιζέλου 14, Σητεία

ΤΚ 72300

τηλ.: 2843 300772

email: vasia@agro-sym.gr

Πληροφορίες μπορείτε να λάβετε και από το περίπτερο μας στη Βιάννο, Οδός Ελευθερίας, εντός γραφείων ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ο.Ε., τηλ.: 28950 22883.