Home / Αγροτικά / Τοποθέτηση Β.Αποστόλου στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Τοποθέτηση Β.Αποστόλου στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

«Κυρίες και Κύριοι,
Mε χαρά χαιρετίζω σήμερα, την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με την οποία ουσιαστικά σηματοδοτείται η έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου, όπως πολλές φορές έχουμε εξαγγείλει και δεσμευτεί.

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αναμορφώθηκε και εγκρίθηκε την προηγούμενη χρονιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να αποτελέσει την βασική αιχμή (όχι βέβαια την μοναδική) για την υλοποίηση μιας σειράς εφαρμόσιμων μέτρων που στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και παθογενειών της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, αφού εντάσσεται σε ένα συνολικότερο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένες τις υφεσιακές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα, και τις εξ αυτών δυσκολίες σε όλους τους τομείς που αντιμετωπίζει ο αγροτικός πληθυσμός και οι ασχολούμενοι με την πρωτογενή και όχι μόνο παραγωγή, οι προσδοκίες από το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης είναι μεγάλες, σε όρους τόσο χρηματοδοτικής συνεισφοράς όσο και κυρίως ουσιαστικής συνεισφοράς στην προσπάθεια αναπροσανατολισμού του παραγωγικού και αναπτυξιακού μας προτύπου.

Η μόνη διέξοδος είναι να αποκτήσει η χώρα αναπτυξιακή στόχευση, αξιοποιώντας και εξειδικεύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και διορθώνοντας τα δομικά της προβλήματα.
Η επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με βασικές συνιστώσες την γνώση και την καινοτομία, την προστασία των φυσικών πόρων και τη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την εξωστρέφεια, την απασχόληση και την συνοχή του κοινωνικού της ιστού, ιδίως στην περιφέρεια. Και το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης διαθέτει μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση, ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά σ’ αυτούς τους στόχους.
Ο αγροτικός χώρος της Ελλάδας αποτελεί ένα δυναμικό μωσαϊκό με περιοχές, οι οποίες διαφέρουν σε ότι αφορά στην οικονομική και τομεακή τους ανάπτυξή, στην κοινωνική και δημογραφική τους σύνθεση, στις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, στην περιβαλλοντική και πολιτισμική τους αξία.

Η στρατηγική του ΠΑΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυδιάστατο ακριβώς χαρακτήρα των αγροτικών περιοχών της χώρας, αποτελεί ουσιαστικά «σημείο» εκκίνησης νέων καινοτόμων παρεμβάσεων στο αγρο-διατροφικό σύστημα και είναι μια κατεξοχήν χωρική στρατηγική, που θα προσεγγίσει τις ανάγκες κάθε ξεχωριστής ενότητας του αγροτικού χώρου, στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης συνολικής πολιτικής και ενός ενιαίου εθνικού στρατηγικού σχεδίου, στο οποίο προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η αποκεντρωμένη υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων, βάσει εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι συνολικοί πόροι του νέου Προγράμματος, κοινοτικοί πόροι μαζί με εθνική και ιδιωτική συμμετοχή, που θα αγγίξουν τα 7 δις € για όλη την προγραμματική περίοδο, θα κατευθυνθούν και θα υπηρετήσουν την στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη, μέσα από αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που θα στοχεύουν σε βασικές μας προτεραιότητες και επιλογές, όπως είναι:

Η βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγρο-διατροφικών προϊόντων.
Η αναδιάρθρωση βασικών παραγωγικών κλάδων και τομέων της αγροτικής οικονομίας της υπαίθρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην κτηνοτροφία.
Η αντιμετώπιση της ανεργίας κυρίως των νέων σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων για την ηλικιακή αναζωογόνηση του πρωτογενή τομέα και η στήριξη των νέων γεωργών, δημιουργώντας προϋποθέσεις έτσι ώστε η αγροτική δραστηριότητα να είναι η βασική τους επιλογή με μακροχρόνιο ορίζοντα.
Η αειφόρος ανάπτυξη του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος και των δασικών οικοσυστημάτων, στο σύνολο των αγροτικών περιοχών.
Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην ύπαιθρο χώρα και
Η δημιουργία στενών σχέσεων αγροτικού, πολιτισμικού και τουριστικού τομέα με στόχο την παροχή και ενιαίου, ποιοτικού, τουριστικού προϊόντος.

Αυτή την επιτυχημένη εφαρμογή του Προγράμματος, σε αντίθεση με το παρελθόν, θα την πραγματοποιήσουμε
-μέσα από την εμπροσθοβαρή και έγκαιρη υλοποίηση του. Δε θα αφήσουμε για το τέλος της προγραμματικής περιόδου πόρους, με αποτέλεσμα την μη αξιοποίηση τους,
-μέσα από την απλούστευση των διαδικασιών ταυτόχρονα με τη στήριξη της τεχνογνωσίας και της ικανότητας των Υπηρεσιών και δικαιούχων (γεωργών, επενδυτών, φορέων) να υλοποιήσουν τα έργα τους,
-μέσα από τις προγραμματισμένες – περιοδικές προσκλήσεις των Μέτρων με σκοπό την έγκαιρη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων,
-μέσα από το σημαντικό περιορισμό των χρόνων αξιολόγησης, ένταξης και πληρωμής των έργων, παράγοντες που οδήγησαν σε αναποτελεσματικότητα το προηγούμενο Πρόγραμμα,
-μέσα από την συνεχή περιοδική αξιολόγηση με κριτήριο, όχι μόνο την απορροφητικότητα των πόρων, αλλά και την μετρήσιμη αποτελεσματικότητα ώστε να είναι εφικτή η πιθανή τροποποίηση η αναπροσαρμογή επί μέρους τομέων η έργων,
-μέσα από την αντιμετώπιση της ρευστότητας των αγροτών, των επενδυτών και των φορέων που τους εμποδίζει να υλοποιήσουν τα έργα στις σημερινές δύσκολες οικονομικά συνθήκες και τέλος,
-μέσα από την διαφοροποίηση της «φιλοσοφίας» επιλογής των δημόσιων επενδύσεων και έργων, υπέρ των «μικρών», χρήσιμων και εντελώς αναγκαίων για τους στόχους του προγράμματος έργων.
Η εξυπηρέτηση των βασικών αυτών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων μας μέσα από τον νέο ΠΑΑ αποτελεί το “στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση” για τη νέα προγραμματική περίοδο, που ουσιαστικά σήμερα ξεκινά με την 1η Επιτροπή Παρακολούθησης.

Πιστεύω ότι με τη συνεισφορά όλων σας, με ειλικρινή και ουσιαστική ενημέρωση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους, (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αγρότες, επενδυτές, κοινωνικούς εταίρους), θα αποτελέσει μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας και να σας καλέσω, ως Μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος να συμβάλλετε κι εσείς σ’ αυτή την προσπάθεια .

Κυρίες και κύριοι,
η κυβέρνηση μας είναι υποχρεωμένη, σε δύσκολες δημοσιονομικά και παραγωγικά συνθήκες, να επιλύσει ταχύτατα, οικονομικά, διαρθρωτικά και κοινωνικά προβλήματα σε νεκρό χρόνο, υπό την πίεση μάλιστα μιας συμφωνίας, που απαιτεί άμεσα μέτρα και με επώδυνες επιπτώσεις, ώστε γρήγορα να ολοκληρωθεί η πρώτη αξιολόγηση και να μπούμε στη φάση της ανάπτυξης, όπου ο αγροτικός χώρος θα έχει πρωτεύοντα ρόλο.

Μάλιστα για τον αγροτικό χώρο έχουμε ως σήμερα κατορθώσει οι επιπτώσεις αυτές να είναι ελάχιστες έως ανύπαρκτες. Και το ίδιο θα συμβεί και με το φορολογικό και το ασφαλιστικό που ολοκληρώνουμε αυτές τις ημέρες τη συζήτηση με τους θεσμούς. Αυτή την εντολή μας έδωσε ο αγροτικός κόσμος, την υπηρετήσαμε, την υπηρετούμε και θα την υπηρετήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Το να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και να κλείσει επιτυχώς η πρώτη αξιολόγηση χωρίς χρονοτριβή, αποτελεί όπως ξέρετε προτεραιότητα για τη χώρα μας, αλλά είναι και προς όφελος όλων, ειδικά στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες που η Ευρώπη δοκιμάζεται πολλαπλώς.

Γι’ αυτό και η στάση του ΔΝΤ όπως τουλάχιστον προκύπτει από τις συνομιλίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, είναι μια στάση προβληματική και δογματική, μια στάση που υπονομεύει την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης.
Η ελληνική κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις τύχες της χώρας μας.

Καλή αρχή και καλή επιτυχία στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε».