Home / Ελλάδα / Στη Βουλή οι αδικίες στην κατανομή των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, αξία δικαιώματος 3 ευρώ το στρέμμα ο νέος και 32 ευρώ ο νεοεισερχόμενος

Στη Βουλή οι αδικίες στην κατανομή των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, αξία δικαιώματος 3 ευρώ το στρέμμα ο νέος και 32 ευρώ ο νεοεισερχόμενος

Άδικες για τους μικρούς κυρίως γεωργούς, αλλά και τους ακτήμονες παραμένουν οι βασικές αρχές βάσει των οποίων υπολογίστηκαν τα δικαιώματα στα πλαίσια της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Στην κατανομή των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει προβεί στην έκδοση πολύ μικρής Μοναδιαίας Αξίας Δικαιωμάτων (ΜΑΔ) 3-7 €/στρέμμα για τους νέους γεωργούς, ενώ την ίδια στιγμή οι «νεοεισερχόμενοι» γεωργοί έχουν ΜΑΔ εκκίνησης για το 2015 που αγγίζει τα 32 €/στρέμμα. Σημαντικότατα είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει, εξάλλου, στο θέμα των μεταβιβάσεων κληρονομιάς, για το 2015. Πλέον, προβλέπεται η μεταβίβαση αξίας δικαιωμάτων υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης μεταβίβασης γης.

Τα προβλήματα στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, τις μεταβιβάσεις και την εξισωτική του 2015, αναδεικνύει ο Βουλευτής Σερρών, Κώστας Καραμανλής, σε ερώτηση που κατέθεσε πριν λίγες μέρες προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:
Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Θέμα: Ζητήματα που έχουν προκύψει στα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, στις μεταβιβάσεις και την εξισωτική του 2015
Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια αποφάσεων και ενημερωτικών σημειωμάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., έχει γεννηθεί μια σειρά από ζητήματα τα οποία απασχολούν τον αγροτικό πληθυσμό της χώρας και τα οποία χρήζουν άμεσων απαντήσεων. Συγκεκριμένα:

– Στην κατανομή των προσωρινών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει προβεί στην έκδοση Δικαιωμάτων πολύ μικρής Μοναδιαίας Αξίας (ΜΑΔ, 3-7 €/στρέμμα) για τους νέους γεωργούς, ενώ την ίδια στιγμή οι «νεοεισερχόμενοι» γεωργοί έχουν ΜΑΔ εκκίνησης για το 2015 που αγγίζει τα 32 €/στρέμμα. Αυτό συμβαίνει σήμερα, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ενεργοποίησε από 1/1/2015 την προαιρετική δυνατότητα των κοινοτικών διατάξεων για τους νέους αγρότες, ηλικίας μέχρι 40 ετών, για αύξηση της αξίας των ατομικών τους δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο ύψος του δικαιώματος κάθε Περιφέρειας και αύξησε κατά 25% επιπλέον τα δικαιώματα για τους νέους αγρότες στον Εθνικό Φάκελο που υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της καινούργιας Κ.Α.Π..

– Σημαντικότατα είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο θέμα των μεταβιβάσεων κληρονομιάς, για το 2015. Πλέον, προβλέπεται η μεταβίβαση αξίας δικαιωμάτων υπό την προϋπόθεση της ταυτόχρονης μεταβίβασης γης. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει γεννήσει σειρά ζητημάτων στο Νομό Σερρών, ο οποίος – λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει – στηρίζεται σε εναλλασσόμενες μονοετείς καλλιέργειες, οι οποίες τροποποιούνται σύμφωνα με τις κατ’ έτος ανάγκες. Ως εκ τούτου, παραγωγοί που ενοικιάζουν χωράφια, στα πλαίσια της εναλλασσόμενης καλλιέργειας, χάνουν το δικαίωμα μεταβίβασης των επιδοτήσεών τους σε κληρονόμους τους.

– Η αλλαγή του συστήματος διαχωρισμού των περιοχών σε ορεινές – ημιορεινές – πεδινές μέσα σε ένα Δήμο, αλλά και η τροποποίηση των ορίων των δήμων στο πλαίσιο του προγράμματος «Καλλικράτης», έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο μέτρο της εξισωτικής αποζημίωσης. Με δεδομένο ότι τα εποικιστικά όρια δεν συμπίπτουν με τα διοικητικά, πολλοί ιδιοκτήτες ορεινών ή ημιορεινών αγροτεμαχίων χάνουν την εξισωτική αποζημίωση, από τη στιγμή που το σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – βασιζόμενο στα διοικητικά όρια – τα εμφανίζει ως πεδιάδες.

– Ουσιαστικά προβλήματα παρουσιάζονται στο ψηφιοποιημένο σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε.). Με δεδομένο ότι η βάση δεδομένων δεν ενημερώνεται σε ετήσια βάση με νέους ορθοφωτοχάρτες, εμφανίζεται μια λανθασμένη απεικόνιση των αγροτεμαχίων, ιδίως κατά την τηλεπισκόπηση.

– Σε ό,τι αφορά στον κτηνοτροφικό τομέα, φέτος για πρώτη φορά οι κτηνοτρόφοι θα έπρεπε να προβλέψουν τόσο την παραγωγή γάλακτος για τις αιγοπροβατικές εκμεταλλεύσεις, όσο και τις γεννήσεις και τη διατήρηση των μόσχων που θα είχαν ως την 31η Δεκεμβρίου 2015. Όπως γίνεται ευκόλως αντιληπτό, πολλοί κτηνοτρόφοι δεν κατάφεραν να κάνουν επιτυχημένες προβλέψεις, κυρίως λόγο της περσινής επιδημίας καταρροϊκού πυρετού που έπληξε το Νομό Σερρών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν όχι μόνο να χάσουν την επιδότηση, αλλά και να αντιμετωπίσουν και ποινές.

Συνεπεία των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο το Υπουργείο έχει καθιερώσει δύο μέτρα και δύο σταθμά σε ό,τι αφορά στις Μοναδιαίες Αξίες Δικαιώματος, αδικώντας τους νέους γεωργούς, σε μια περίοδο μάλιστα που πολλοί εξ αυτών προέβησαν σε αύξηση της εκμετάλλευσής τους φέτος;

2. Πώς δικαιολογεί ο Υπουργός την αδικία η οποία έχει παρουσιαστεί στον τομέα της μεταβίβασης κληρονομιάς, όπου με τις νέες ρυθμίσεις πλήττεται τόσο ο ακτήμονας παραγωγός όσο κι αυτός που ενοικιάζει μέρος της καλλιέργειάς του και με ποιο τρόπο θα αποκαταστήσει την αδικία αυτή;

3. Ποιο είναι το ακριβές χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το Υπουργείο προκειμένου να διορθωθούν το ταχύτερο δυνατό οι αδικίες, που εμφανίσθηκαν λόγω της λανθασμένης χωρικής αποτύπωσης των περιοχών και πώς πρόκειται να κινηθεί απέναντι στους παραγωγούς που έχασαν κατά το 2015 την εξισωτική;

4. Τι απαντά το Υπουργείο στους παραγωγούς που λαμβάνουν χαμηλότερη ενίσχυση, επειδή το ψηφιοποιημένο σύστημα της ΕΑΕ δεν είναι επικαιροποιημένο;

5. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει το Υπουργείο για τους κτηνοτρόφους και βοοτρόφους, που δεν κατάφεραν να προβλέψουν επιτυχώς την ετήσια παραγωγή γάλακτος, αλλά και τις νέες γεννήσεις των κοπαδιών τους;

πηγή: agrotypos.gr