Home / Αγροτικά / Συνάντηση Μ.Μπόλαρη με το Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων

Συνάντηση Μ.Μπόλαρη με το Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων

Ενόψει της τροποποίησης των Κανονισμού 1069/2009 και 1107/2009 οι οποίοι και καθορίζουν τους κανόνες για τη διάθεση προϊόντων λίπανσης και την εισαγωγή της σήμανσης “CE” για πώλησή τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (και όχι μόνο), πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη με εκπροσώπους του κλάδου και την αρμόδια υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, στη συνάντηση παραβρέθηκαν εκ μέρους το Συνδέσμου: ο Πρόεδρος κ. Νίκος Κουτσούγερας (Διευθύνων Σύμβουλος στη Φυτοθρεπτική), ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Δημήτριος Ρουσσέας (Δ/ντης τμήματος Λιπασμάτων Άλφα Γεωργικά Εφόδια), ο Γραμματέας κ. Νικόλαος Κυριακίδης (Εμπορικός Διευθυντής Yara Ελλάς), η Γενική Διευθύντρια κα. Φωτεινή Γιαννακοπούλου και ο Ειδικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Νερατζάκης. Από την πλευρά της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου (Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων) ήταν παρόντες ο Διευθυντής κ. Κωνσταντίνος Στουρνάρας και η Προϊσταμένη του Τμήματος Λιπασμάτων κα Μαρία Μπαρδάκου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν τα κύρια σημεία του προτεινόμενου Κανονισμού, έτσι όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι στιγμής στις αρμόδιες ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας. Ο προτεινόμενος Κανονισμός ο οποίος θα στηρίζεται στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και στην αξιοποίηση δευτερογενών ουσιών και υλικών, θεσπίζει ενιαίους κανόνες έγκρισης για τα προϊόντα θρέψης (εφόσον αυτά επιθυμούν να λάβουν τη σήμανση CE καθώς σε αντίθετη περίπτωση δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των εξαγωγών με αμοιβαία αναγνώριση) και στοχεύει στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
Από τη μεριά του ο Σύνδεσμος Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων εξέφρασε την συμφωνία του με τις γενικές επιδιώξεις και τη γενική φιλοσοφία του προτεινόμενου Κανονισμού αλλά επισήμανε τις διατάξεις οι οποίες κατά τη γνώμη του παρουσιάζουν πρόβλημα. Συγκεκριμένα, οι βασικότερες επισημάνσεις αφορούσαν την εξίσωση των προϊόντων από απόβλητα-λύματα με τα προϊόντα λίπανσης-θρέψης φυτών, τις δυσμενείς επιπτώσεις από τις προτεινόμενες διαδικασίες στη λειτουργία και την ανάπτυξη της πλειοψηφίας των ελληνικών εταιρειών παραγωγής και εμπορίας λιπασμάτων και την εξαίρεση από τη ρύθμιση βασικών προνομιακών πρώτων υλών για τη χώρα μας όπως ο λεοναρδίτης, τα υλικά ασβέστωσης και τα θειικά άλατα ασβεστίου.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης ανέφερε ότι η σημαντικότερη έγνοια της πολιτείας είναι η στήριξη της παραγωγής πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων. Η παραγωγή τους εξαρτάται άμεσα από την ύπαρξη ποιοτικών προϊόντων λίπανσης και θρέψης των φυτών, τα οποία παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον. Ιδιαίτερης σημασίας αποτελούν τα προϊόντα θρέψης τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην βιολογική γεωργία και να οδηγήσουν στην παραγωγή βιολογικών φυτικών προϊόντων τα οποία και αποκτούν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στις ακριβές διεθνείς αγορές. Επίσης, ο κ. Μπόλαρης εξέφρασε τη στήριξή του στις μικρές, ποιοτικές ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου, οι οποίες ανταγωνίζονται τις μεγάλες πολυεθνικές.
Τέλος, ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες από την πλευρά της διοίκησης ώστε να προστατευθούν κατά το μέτρο του δυνατού οι δίκαιες επισημάνσεις των εταιρειών του κλάδου. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ελληνικών προϊόντων λίπανσης και θρέψης φυτών είναι η ποιότητά τους.
Ο κλάδος λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσει να επενδύει στην ένταση της ποιότητας και στους τρόπους με τους οποίους η ποιότητα αυτή μπορεί να πιστοποιηθεί.