Home / Αγροτικά / Συμμετοχή του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη στην 11η Διάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας των Κρατών-Μελών του CIHEAM

Συμμετοχή του Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπου Κασίμη στην 11η Διάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας των Κρατών-Μελών του CIHEAM

Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα η 11η Διάσκεψη των Υπουργών Γεωργίας των Κρατών-Μελών του Διεθνούς Κέντρου Ανώτατων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies – CIHEAM). To CIHEAM αποτελείται από 13 Κράτη-Μέλη και η Ελλάδα αποτελεί ιδρυτικό μέλος του, φιλοξενεί δε στα Χανιά ένα από τα τέσσερα Μεσογειακά Αγρονομικά Ινστιτούτα του.

Στην εν λόγω Διάσκεψη, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Βασικό θέμα της Διάσκεψης αποτέλεσε η μετανάστευση και η αγροτική ανάπτυξη στη Μεσόγειο. Κατά τη Διάσκεψη παρουσιάστηκε η Στρατηγική Agenda 2025 του CIHEAM, η οποία περιλαμβάνει 4 πυλώνες για: την προστασία του περιβάλλοντος με περιορισμό της σπατάλης φυσικών πόρων και τροφίμων, την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, την ανάπτυξη της υπαίθρου και την απασχόληση των νέων και τη διαχείριση των κρίσεων στον τομέα της γεωργίας.

Στην παρέμβασή του ο κ. Κασίμης ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η μετανάστευση επηρεάζεται από ένα συνδυασμό παραγόντων που οδηγούν στην αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών μακριά από τον τόπο τους. Στις χώρες με σημαντικές μεταναστευτικές ροές παρατηρείται ισχυρή συγκέντρωση και στις αγροτικές περιοχές.

Η άφιξη των οικονομικών μεταναστών στη νότια Ευρώπη, στις αρχές της δεκαετίας του ’90, υποστήριξε την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, βοηθώντας μεγάλο μέρος των αγροτών να αναδιαρθρώσουν, διατηρήσουν, ή και να μεγαλώσουν τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους.

Ο κ. Κασίμης τόνισε την αναγκαιότητα της κοινωνικής συνοχής και την προτεραιότητα της αναζήτησης κατάλληλων μέτρων, δράσεων και εργαλείων πολιτικής για την επίτευξη αυτού του στόχου. Επισήμανε επίσης την ανάγκη υιοθέτησης και υποστήριξης πολιτικών που θα στηρίζουν τις χώρες προέλευσης των μεταναστών ώστε να περιορίζονται οι πιέσεις των μεταναστευτικών ροών.

Για το προσφυγικό, ο κ. Κασίμης ανέφερε ότι η μαζική άφιξη προσφύγων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, δημιούργησε νέες συνθήκες και νέες προκλήσεις. Η Ελλάδα, λόγω της θέσης της στην Ευρώπη, αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρώτη την ανθρωπιστική αυτή τραγωδία και παρά τα σοβαρά οικονομικά της προβλήματα και τους περιορισμένους πόρους που διαθέτει, επιδεικνύει συνεχώς το ανθρωπιστικό της πρόσωπο. Για την αποφυγή όμως κοινωνικών εντάσεων, είναι αναγκαία η πλήρης και συνεχής εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και των συμφωνιών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες.

Όσον αφορά στις προτεραιότητες της Στρατηγικής Agenda 2025, ο κ. Κασίμης τόνισε ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου και δημιουργούν τη βάση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών-Μελών του CIHEAM. Επισήμανε ότι η αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών προκλήσεων είναι συνδεδεμένη με την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων και εργαλείων με βάση το τρίπτυχο «Ποικιλότητα – Αειφορία – Παραγωγικότητα», αναπόσπαστο μέρος του οποίου πρέπει να είναι και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των μεταναστών. Το τρίπτυχο αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη της γεωργίας και της υπαίθρου.

Με βάση τα διαμειφθέντα στη συνάντηση υιοθετήθηκε από τα Κράτη-Μέλη, Διακήρυξη με τα συμπεράσματα της Διάσκεψης.
Μετά το πέρας των εργασιών της Διάσκεψης, ο κ. Κασίμης είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του CIHEAM Cosimo Lacirignola, παρουσία του Διευθυντή του Μ.Α.Ι.Χ. Γιώργου Μπαουράκη, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον Οργανισμό και τον ρόλο της χώρας μας σε αυτόν.