Home / Ευρώπη-Κόσμος / Σημεία παρέμβασης Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας στις Βρυξέλλες

Σημεία παρέμβασης Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας στις Βρυξέλλες

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για όλες τις πληροφορίες που μας παρείχε σήμερα για τις υπό εξέλιξη εμπορικές διαπραγματεύσεις και για τις προσπάθειες που κάνει.
Κι εμείς υποστηρίζουμε το άνοιγμα των αγορών. Το ζήτημα είναι ότι για πολλά, που αφορούν τα προϊόντα του αγροτικού χώρου ενημερωνόμαστε εκ των υστέρων.
Ωστόσο, λόγω της χρονικής συγκυρίας και του χρόνου που διαθέτω, θα ήθελα να αναφερθώ κυρίως σε ένα ζήτημα που υπάρχει με τη συμφωνία της CETA.
Κύριε Επίτροπε γνωρίζετε ότι μας ικανοποιεί ο μικτός χαρακτήρας της συμφωνίας. Όμως, είμαι υποχρεωμένος να εκφράσω την απογοήτευσή μου για τα αποτελέσματα που αφορούν στις Γεωγραφικές Ενδείξεις και το έλλειμμα προστασίας που επιφυλάσσει στη «Φέτα».
Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να υπογραμμίσω ότι, η Φέτα δεν είναι απλά μια από τις σημαντικότερες Γεωγραφικές Ενδείξεις για την Ελλάδα, είναι η σημαία της .
Γι’ αυτό και στη πρώτη μου παρουσία στο Συμβούλιο ως Υπουργός, τον Μάρτιο του 2015, σε ανάλογη συζήτηση για το διεθνές εμπόριο είχα τονίσει ότι αυτή η συμφωνία δεν θα γίνει δεκτή από την ελληνική κοινωνία και είναι δύσκολο να περάσει από το ελληνικό Κοινοβούλιο .
Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που οι διαπραγματεύσεις οδηγούν σε ένα μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα, το οποίο καθίσταται δυσμενέστερο επειδή δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη περίπτωση αλλά για ένα σωρευτικό φαινόμενο.
Η διαφωνία και η απογοήτευσή μας αφορά όχι μόνον στις οικονομικές πτυχές του ζητήματος, αλλά και άλλες που έχουν να κάνουν με την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό της χώρας μας.
Η σημασία της παραγωγής αυτού του προϊόντος στην Ελλάδα είναι αντίστοιχη με τη σημασία που αποδίδετε, αγαπητοί συνάδελφοι κι εσείς σε δικά σας κορυφαία αγροτικά προϊόντα, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων.
Κι εμείς έχουμε συμμεριστεί και υποστηρίξει ανησυχίες σας, όπως πρόσφατα για την προσφορά δασμολογικών ποσοστώσεων προς την Μερκοσούρ, περίπτωση στην οποία, μάλιστα, η Επιτροπή αντέδρασε θετικά.
Δεν μπορούμε λοιπόν να συμφωνήσουμε στα αποτελέσματα της CETA για τη Φέτα.
Διατάξεις που εξασφαλίζουν εμπορικές χρήσεις, ακόμα και σε διαδόχους και δικαιοδόχους τους, αλλά και άλλες χρήσεις χωρίς χρονικό πλαίσιο, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητά τους.
Κατά την άποψή μας, προκαλούν αθέμιτο ανταγωνισμό τόσο από τις τρίτες χώρες όσο και μεταξύ των κρατών μελών της Ε. Ένωσης, έστω κι αν αυτός ο ανταγωνισμός μεταφέρεται σε διεθνές επίπεδο. Ανταγωνισμό, μάλιστα, από ανόμοια προϊόντα που παράγονται από αγελαδινό, αντί από αιγοπρόβειο γάλα.
Ο κ. Επίτροπος, σωστά, αναφέρθηκε προηγουμένως στο εργαλείο της προώθησης στις τρίτες αγορές και τον ευχαριστούμε ειδικά για το ενδιαφέρον του για τη φέτα . Όμως αυτό δεν επαρκεί.
Αγαπητέ Επίτροπε,
Ζητούμε και αναμένουμε από την Επιτροπή να ανταποκριθεί άμεσα και να δηλώσει εγγράφως και με σαφήνεια τους τρόπους με τους οποίους δεσμεύεται να προστατεύσει τα δικαιώματα των Ελλήνων παραγωγών στο πλαίσιο της CETA, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αποδεχθούμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα.

Σας ευχαριστώ για τη κατανόησή σας».