Home / Ευρώπη-Κόσμος / Νότης Μαριάς: Στα ύψη ΕΦΚ & ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω μνημονίου σύμφωνα με Απάντηση του Moscovici

Νότης Μαριάς: Στα ύψη ΕΦΚ & ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης λόγω μνημονίου σύμφωνα με Απάντηση του Moscovici

Απάντηση στην Γραπτή Ερώτηση που κατέθεσε στην Ευρωβουλή στις 2 Μαρτίου ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς σχετικά με τους φόρους στο πετρέλαιο θέρμανσης, εδέησε επιτέλους να αποστείλει μετά από τέσσερεις μήνες εξ’ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο P. Moscovici και συγκεκριμένα στις 12 Ιουλίου.
Στην Ερώτησή του ο Έλληνας Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής επεσήμανε στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας εκτιμάται ότι αγγίζει το ποσοστό του 36% και εξηγούσε ότι ο «ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο ήταν στα 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα το 2010, έφτασε στα 60 το 2011, μετά στα 330 και τώρα ανέρχεται στα 230 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ενώ ο ΦΠΑ βρίσκεται στο 23%». Ρωτούσε συνεπώς ποια θα είναι η στάση της Επιτροπής ως μέλους της τρόικας, αν η Ελληνική κυβέρνηση δρομολογήσει μείωση του ΕΦΚ από 230 ευρώ ανά 1.000 λίτρα σε 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα ή σε άλλο ενδιάμεσο ποσό καθώς και μείωση του ΦΠΑ από 23% στο 5%, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη της ΕΕ.
Στην Απάντησή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος παρότι αναγνωρίζει ότι «[τ]όσο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όσο και οι συντελεστές ΦΠΑ, παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ» εντούτοις δεν παραλείπει να αναφερθεί στο τρίτο μνημόνιο και να τονίσει το γεγονός ότι στην περίπτωση της Ελλάδας «τα θέματα αυτά συνδέονται στενά με τις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελληνική κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2015, με στόχο τη χρηματοδοτική ενίσχυσή της από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ)».
Έτσι αν και δεν δίνει καμιά απάντηση στο πολύ συγκεκριμένο ερώτημα του Νότη Μαριά, εντούτοις αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι ΕΦΚ και ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης έχουν πάει στα ύψη λόγω μνημονίου.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι ο κ. Moscovici είναι πιο συγκεκριμένος σε σχέση με προηγούμενες απαντήσεις του στο θέμα της ενεργειακής φτώχειας αφού τονίζει ότι μετά την αξιολόγηση των επιδοτήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης από την Παγκόσμια Τράπεζα «ενδέχεται να διατυπωθούν συστάσεις που εξασφαλίζουν καλύτερη στόχευση στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα», χωρίς βέβαια το γεγονός αυτό από μόνο του να προδικάζει κάτι καλύτερο.
Και όλα αυτά παρότι ο ίδιος ο Moscovici σε προηγούμενη Απάντησή του την 1η Αυγούστου σε Ερώτηση του Νότη Μαριά «http://wp.me/p5xEdb-48u» ομολόγησε ότι ετησίως 11.000 πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα οφείλονται στην αιθαλομίχλη η οποία έχει προκληθεί στα χρόνια του μνημονίου λόγω του ακριβού πετρελαίου θέρμανσης που αναγκάζει τον φτωχοποιημένο Ελληνικό λαό να καίει ό,τι βρει προκειμένου να θερμανθεί τον χειμώνα.

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης του κ. Moscovici:

Θέμα: Ενεργειακή φτώχεια και φόροι στο πετρέλαιο θέρμανσης (2.3.2016)

Πρόσφατη έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ενεργειακή φτώχεια εκτιμά το ποσοστό της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα σε 36%. Παρά την ύπαρξη του επιδόματος θέρμανσης δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο ήταν στα 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα το 2010, έφτασε στα 60 το 2011, μετά στα 330 και τώρα ανέρχεται στα 230 ευρώ ανά 1.000 λίτρα, ενώ ο ΦΠΑ βρίσκεται στο 23%.

Ερωτάται η Επιτροπή ποια θα είναι η στάση της ως μέλους της Τρόικας, αν η Ελληνική Κυβέρνηση, για να μειώσει την ενεργειακή φτώχεια, αποφασίσει να δρομολογήσει για το πετρέλαιο θέρμανσης (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης) για μη εμπορικές χρήσεις (gas oil, heating fuel-non business use):
1. Με βάση το άρθρο 9 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, τη μείωση του ΕΦΚ από 230 ευρώ ανά 1.000 λίτρα σε 21 ευρώ ανά 1.000 λίτρα ή σε άλλο ενδιάμεσο ποσό, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη της ΕΕ;
2. Με βάση το άρθρο 102 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τη μείωση του ΦΠΑ από 23% στο 5%, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη της ΕΕ;

Απάντηση του κ. Moscovici εξ’ ονόματος της Επιτροπής (12.7.2016)

Τόσο ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, όσο και οι συντελεστές ΦΠΑ, παραμένουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών της ΕΕ, τα οποία, ωστόσο, πρέπει να συμμορφώνονται με το ελάχιστο ποσοστό που ορίζεται στις οδηγίες της ΕΕ. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τα θέματα αυτά συνδέονται στενά με τους όρους πολιτικής που υπέγραψε η Ελληνική Κυβέρνηση, τον Αύγουστο του 2015, με στόχο την χρηματοδοτική ενίσχυσή της από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ).
Στο μνημόνιο συμφωνίας (ΜΣ) υπάρχει δέσμευση εκ μέρους των αρχών για τον εξορθολογισμό του συστήματος ΦΠΑ και την επανεξέταση της φορολόγησης της ενέργειας. Οι εν λόγω δεσμεύσεις αναμένεται να περιορίσουν τις υφιστάμενες στρεβλώσεις και να προωθήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη στροφή προς λιγότερο ρυπογόνες πηγές ενέργειας. Προσδοκάται ότι, στην προσπάθεια αυτή, θα ληφθούν μέτρα προκειμένου να αμβλυνθούν τυχόν επιπτώσεις στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις αρχές για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή των εν λόγω δεσμεύσεων στο πλαίσιο του μνημονίου συμφωνίας.
Η αποτελεσματικότητα του υπάρχοντος καθεστώτος επιδοτήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης όσον αφορά τη στήριξη στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, αξιολογείται από την Παγκόσμια Τράπεζα, στο πλαίσιο της επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Ως εκ τούτου, ενδέχεται να διατυπωθούν συστάσεις που εξασφαλίζουν καλύτερη στόχευση στα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.