Home / all / Επτά συχνές ερωτήσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Επτά συχνές ερωτήσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης αγροτικών προϊόντων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνδέσμους, συνεταιρισμούς ή άλλους φορείς που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν προκειμένου να αναλάβουν ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημιστικές καμπάνιες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης καθώς και συμμετοχή σε εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις δικτύωσης, διάρκειας 13-36 μήνες, και εντάσσονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής με τίτλο «Απολαύστε το, είναι ευρωπαϊκό» (“Enjoy, it’s from Europe”).

Μέσω της παραπάνω δράσης είναι δυνατόν να προωθηθούν οποιαδήποτε αγροτικά προϊόντα (εκτός από τον καπνό) ή κάποια μεταποιημένα προϊόντα, όπως η μπύρα, το ψωμί, τα ζυμαρικά, το αλάτι, το γλυκό καλαμπόκι και το βαμβάκι. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης ενώ ξεχωριστές ευκαιρίες υπάρχουν για τοπικά ποτά, κρασιά και θαλασσινά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βοήθειας στους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σε αυτές, αλλά και η ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι αγρότες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι τις 28 Απριλίου. Δείτε παρακάτω επτά από τις πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι ενδιαφερόμενοι, όταν απευθύνονται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ για πληροφορίες:

Μπορώ να κάνω αίτηση για χρηματοδότηση ατομικά ως παραγωγός;

Η πρόσκληση απευθύνεται μόνο σε οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών ή άλλους φορείς του αγροδιατροφικού τομέα που έχουν στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα γεωργικά προϊόντα και την προώθησή τους (πχ. αρχές πιστοποίησης). Εάν θέλετε να συμμετάσχετε θα πρέπει να το κάνετε μέσω του συνεταιρισμού που συμμετέχετε, όχι ατομικά.

Έχω συστήσει μαζί με συνεργάτες παραγωγούς μια εταιρία για να εμπορευόμαστε από κοινού προϊόντα. Μπορούμε να αιτηθούμε χρηματοδότησης από το πρόγραμμα;

Ο συνεργατικός σχηματισμός που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένος από το ελληνικό κράτος.

Σε τι ποσοστό κυμαίνεται η χρηματοδότηση;

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 200 εκ. ευρώ ετησίως μέχρι το 2019 ενώ οι συμμετέχοντες χρηματοδοτούνται σε ποσοστό από 70% – 85%.

Υπάρχουν παραδείγματα συνεταιρισμών που έχουν χρηματοδοτηθεί από τη δράση;

Συνεταιρισμός από τη Βουλγαρία συμμετείχε με περίπτερο σε πρόσφατη μεγάλη έκθεση που διοργανώθηκε στην Αθήνα λαμβάνοντας χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Enjoy, it’s from Europe”. Στο περίπτερο υπήρχαν τραπέζια γευσιγνωσίας καθώς και έκθεση προϊόντων, ενώ παράλληλα κάθε παραγωγός – μέλος είχε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με πιθανούς συνεργάτες.

Σε ποιες χώρες μπορούν να προωθηθούν προϊόντα μέσω του προγράμματος;

Το πρόγραμμα καλύπτει διάφορα θεματικά πεδία και μπορεί εκτός από την ευρωπαϊκή αγορά να αφορά  χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ταΐβάν, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς καθώς και χώρες της Κεντρικής και Νότιας  Αμερικής, της Καραϊβικής, της Βορειοανατολικής Ασίας, της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Πώς μπορώ να υποβάλλω πρόταση στο “Enjoy, its from Europe”;

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Συμμετεχόντων (Participant Portal) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καταληκτική προθεσμία την 28η Απριλίου 2016:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Μπορεί η αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα να γραφτεί στα Ελληνικά;

Η υποβολή της πρότασης μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ, αν και συνίσταται η χρήση της αγγλικής.

Από που μπορώ να λάβω περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα;

Επίσημος φορέας πληροφόρησης για το «Enjoy, it’s from Europe» είναι ο Εκτελεστικός Οργανισμός για ους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα (Chafea, Λουξεμβούργο) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu).

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα και υποστήριξη στην υποβολή της αίτησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ (κ. Γιώργο Παναγόπουλο, τηλ. 210 36 07 690, e-mail panagopoulos@help-forward.gr)

Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με τις προκηρύξεις μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες:

Προφίλ Δικτύου ΠΡΑΞΗ | www.helpforward.gr

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας. Aναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που οδηγούν στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών, λειτουργώντας ως συντονιστής του ελληνικού δικτύου Enterprise Europe Network – Hellas, μέλους του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικής υποστήριξης Enterprise Europe Network. Παράλληλα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη αναλαμβάνοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής για τον «Ορίζοντα 2020».

Επικοινωνία: praxi@help-forward.gr | www.help-forward.gr

 

πηγή: agro24.gr