Home / Αγροτικά / Επιστολή ΓΕΩΤΕΕ στον Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάργηση των γεωπόνων από τα σημεία πώλησης φυτοφαρμάκων

Επιστολή ΓΕΩΤΕΕ στον Υπ.Αγροτικής Ανάπτυξης για την κατάργηση των γεωπόνων από τα σημεία πώλησης φυτοφαρμάκων

Επιστολή ΓΕΩΤΕΕ στον Υπουργό για την Κατάργηση των Γεωπόνων από τα σημεία πώλησης Φυτοφαρμάκων:

Κύριε Υπουργέ, με τροπολογία η οποία κατατέθηκε εντελώς αιφνιδιαστικά, την ίδια μάλιστα ημέρα (σ.σ. στις 13:29) της ψήφισης του Σχεδίου Νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση και εμπορία γεωργικών φαρμάκων.

Μεταξύ των άλλων, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 της συγκεκριμένης τροπολογίας απαλείφεται η ισχύουσα υποχρέωση της συνεχούς και αυτοπρόσωπης παρουσίας των γεωπόνων – υπεύθυνων επιστημόνων κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για μια γενικότερη «ελαστικοποίηση» του καθεστώτος απασχόλησής τους στο μέλλον (π.χ. μερική απασχόληση). Στην ίδια κατεύθυνση «ελαστικοποίησης» κινείται και η κατάργηση της ρητής διάταξης που υπήρχε μέχρι σήμερα για ορισμό διαφορετικού υπεύθυνου επιστήμονα σε κάθε κατάστημα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας επί γεωτεχνικών θεμάτων, εκφράζει την έκδηλη απορία, αλλά και τη σοβαρή ανησυχία του για τους λόγους που επέβαλλαν την εσπευσμένη προώθηση της εν λόγω τροπολογίας, η οποία μολονότι έχει άμεσες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή, κατατέθηκε χωρίς καμία πρότερη διαβούλευση και αφού μάλιστα είχε ολοκληρωθεί, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, η συζήτηση και η προβλεπόμενη ακρόαση των κοινωνικών εταίρων, θέτοντας με τον τρόπο αυτό προ τετελεσμένων τόσο τα μέλη του Εθνικού Κοινοβουλίου, όσο και τους εμπλεκόμενους επιστημονικούς, επαγγελματικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Θεωρούμε ότι το ελάχιστο που οφείλει να πράξει το ΥΠ.Α.Α.Τ., ως επισπεύδον Υπουργείο, είναι να δημοσιοποιήσει τα αίτια αυτού του αιφνιδιασμού (καθόσον στη σχετική Αιτιολογική Έκθεση, ως μοναδικός λόγος για τη θέσπιση της εν λόγω παραγράφου αναφέρεται η ανάγκη υλοποίησης των συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙΙ του ΟΟΣΑ), αλλά και να επεξηγήσει σε όλη την ελληνική κοινωνία με ποιο τρόπο οι συγκεκριμένες διατάξεις συμβάλλουν στην εκπλήρωση της συνταγματικώς επιβαλλόμενης υποχρέωσης της Πολιτείας για προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος,.

Σε κάθε περίπτωση, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει πως η απασχόληση των γεωπόνων – υπεύθυνων επιστημόνων, με αυτοπρόσωπη και συνεχή παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των επιχειρήσεων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, αποτελεί προαπαιτούμενο για την ασφαλή διακίνηση και ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών και κατ’ επέκταση την προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων και της βιοποικιλότητας, αλλά και την παραγωγή αγροτικών προϊόντων και τροφίμων πιστοποιημένης ποιότητας και ασφαλών για τον καταναλωτή. Επιπλέον, επισημαίνει ότι οι ψηφισθείσες διατάξεις δεν εξυπηρετούν, αλλά αντιθέτως υπονομεύουν την επίτευξη των προαναφερομένων αρχών – στόχων.

Κύριε Υπουργέ

πιστεύοντας ότι, ως γεωτεχνικοί, τόσο εσείς όσο και ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου, θα αντιμετωπίσετε το συγκεκριμένο θέμα με την ανάλογη ευαισθησία, αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, παρακαλούμε για τον ορισμό συνάντησής σας με εκπροσώπους του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με αντικείμενο την εξέταση της δυνατότητας κατάργησής τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Σπυρίδων Μάμαλης