Home / Αγροτικά / Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις διαδικασίες μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις διαδικασίες μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1291) η απόφαση με τον καθορισμό λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.
Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 31η Μαΐου 2016 (καταληκτική ημερομηνία τροποποίησης της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης χωρίς ποινή).
Αιτήσεις, οι οποίες οριστικοποιούνται και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των αιτήσεων μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με μεταβίβαση γης.
β) Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς μεταβίβαση γης.
γ) Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης.
δ) Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς μίσθωση γης.
ε) Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς.
στ) Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς μίσθωση γης.
ζ) Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου βασικής ενίσχυσης (ΑΦΜ, επωνυμία, αλλαγή νομικού καθεστώτος).

Διαδικασία
1. Η «αίτηση μεταβίβασης» υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου.
2. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων, εκτός της περίπτωσης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, όπου η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον κληρονόμο.
3. Η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται από τον ίδιο τον γεωργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του είτε στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ (Φορείς Α΄ ή Β΄ βαθμού).
4. Για να θεωρηθεί πλήρης η καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης απαιτείται:
– η καταχώρηση των δεδομένων της αίτησης μεταβίβασης,
– η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού αρχείου (από σαρωτή) με το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης, όπως αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
Το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης υποβάλλεται πλήρως και ορθά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τους αντισυμβαλλόμενους και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή.
Για την κατηγορία μεταβίβασης «Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς», το υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον κληρονόμο και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.
5. Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα, με την οριστικοποίηση της στη διαδικτυακή εφαρμογή. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και θεωρείται υποβληθείσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γεωργός εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και την φυλάσσει για μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό του αρχείο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο ελέγχων.

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη
Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μεταβίβαση επιλέξιμης έκτασης με πώληση, δωρεά, γονική παροχή ή άλλη οριστική μεταβίβαση). Ο αριθμός των δικαιωμάτων που μεταβιβάζεται με γη πρέπει να συνοδεύεται με μεταβίβαση ίσων ή περισσότερων επιλέξιμων εκταρίων.
Η αίτηση υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ με το σχετικό υπόδειγμα καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Έγκυρη Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά), που πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί και σύμφωνα με την οποία αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει την γη στην κατοχή του στις 31 Μαίου του εκάστοτε έτους, που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, και
β) Πιστοποιητικό μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη
Στη περίπτωση της μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη, παρακρατείται το 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος. Η παρακράτηση δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και σε περίπτωση μεταβίβασης μεταξύ συγγενών α΄ βαθμού.
Ο μεταβιβαστής υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταχωρώντας στην διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα.

Μίσθωση δικαιωμάτων με γη
Μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μίσθωση επιλέξιμης έκτασης. Ο αριθμός των δικαιωμάτων πρέπει να συνοδεύεται με μίσθωση ίσων ή περισσότερων επιλέξιμων εκταρίων.
Σε περίπτωση μίσθωσης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα και η έκταση μισθώνονται για την ίδια χρονική περίοδο.
Το χρονικό διάστημα μίσθωσης των αγροτεμαχίων θα πρέπει να επιτρέπει στο αποδέκτη να αποδεικνύει ότι έχει τη γη στην κατοχή του στις 31/5 του έτους υποβολής της αίτησης μεταβίβασης καθώς και για όλα τα έτη, που διαρκεί η μίσθωση.
Με τη μίσθωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη, τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη αλλά επιστρέφουν στον κάτοχο των δικαιωμάτων και μεταβιβαστή μετά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης της γης και των δικαιωμάτων. Η επιστροφή των δικαιωμάτων στον κάτοχο λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση.
Ο μεταβιβαστής υποβάλλει την αίτηση μίσθωσης των δικαιωμάτων με γη στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταχωρώντας στην διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα, καθώς και αντίγραφο ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης επιλέξιμης ψηφιοποιημένης έκτασης ή ηλεκτρονική πράξη μίσθωσης αγροτεμαχίων στο ΤΑΧΙSΝΕΤ.

Μίσθωση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη
Στη περίπτωση της μίσθωσης δικαιωμάτων χωρίς γη παρακρατείται το 20% της αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης υπέρ του εθνικού αποθέματος.
Με τη μίσθωση των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, τα δικαιώματα δεν μεταβιβάζονται οριστικά στον αποδέκτη και μετά την ημερομηνία λήξης της μίσθωσης επιστρέφουν στον κάτοχο των δικαιωμάτων. Η επιστροφή των δικαιωμάτων στον κάτοχο λόγω λήξης της μίσθωσης δεν θεωρείται μεταβίβαση.
Ο μεταβιβαστής υποβάλλει την αίτηση μίσθωσης των δικαιωμάτων χωρίς γη στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταχωρώντας στην διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης λόγω κληρονομιάς μπορεί να πραγματοποιηθεί εφόσον ο θανών ήταν κάτοχος δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης και πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης και δικαιωμάτων και της βασικής ενίσχυσης και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα.

Ο κληρονόμος υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταχωρώντας στην διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα, όπως αυτό καθορίζεται σε εγκύκλιο του καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
– Ληξιαρχική πράξη θανάτου του δικαιούχου ενιαίας ενίσχυσης

Σε περίπτωση κληρονομιάς βάσει διαθήκης, ο κληρονόμος υποβάλλει επιπλέον απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:
αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης
– πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης
– πιστοποιητικό περί μη αγωγής για ακύρωση ή διάρρηξη της διαθήκης ή εν γένει προσβολής της διαθήκης.
Στην εξ αδιαθέτου διαδοχή και στην περίπτωση που από την υπεύθυνη δήλωση κατανομής των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης προκύπτει ότι πλησιέστεροι συγγενείς δεν συμφωνούν στην από κοινού κατανομή των δικαιωμάτων, δύναται καθένας από τους πλησιέστερους συγγενείς να αιτηθεί και να λάβει το ποσοστό που του αναλογεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Αστικό κώδικα.

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων δικαιούχου βασικής ενίσχυσης

Στην περίπτωση που ο κάτοχος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή των προσωπικών του στοιχείων, υποβάλλει αίτηση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταχωρώντας στην διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα, καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.
β) Σε περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ, βεβαίωση απενεργοποίησης του παλαιού ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ.

Διαβάστε ολόκληρο το ΦΕΚ

πηγή: agrotypos.gr