Home / Αγροτικά / Χάθηκαν δέντρα με το δορυφόρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Χάθηκαν δέντρα με το δορυφόρο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο σκοτάδι παραµένουν τα δικαιώµατα αγροτών µε δενδρώδεις καλλιέργειες που «χάθηκαν» από το σύστηµα του οργανισµού πληρωµών, κατά τη διαδικασία ανάρτησης των προσωρινών δικαιωµάτων τον περασµένο ∆εκέµβρη, είτε γιατί οι συγκεκριµένες εκτάσεις «αναγνωρίστηκαν» ως βοσκότοποι ή δασικές εκτάσεις, είτε είχαν προβλήµατα µε τις επικαλύψεις, λόγω των «αρρυθµιών» στο σύστηµα της τηλεπισκόπησης, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Αόριστες υποσχέσεις Αποστόλου για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν ελαιοπαραγωγοί, ροδακινοπαραγωγοί και αγρότες µε άλλα είδη δένδρων (π.χ. κερασιές), που άλλα ποσά περίµεναν να τους αποδοθούν κι άλλα πήραν στο τέλος.

Έτσι, αν και βρισκόµαστε στο πρώτο δεκαήµερο Μαρτίου, καµιά ειδοποίηση δεν έχουν λάβει οι ελαιοπαραγωγοί από την ευρύτερη περιοχή του Πηλίου, της Μακεδονίας, της ∆υτικής Ελλάδας κι όχι µόνον, από τους υπεύθυνους, είτε γιατί συµπεριλαµβάνονται στη «µάζα» των 20.000 υπό έλεγχο γεωργών-κτηνοτρόφων, είτε έχουν υποβάλλει αίτηµα αναθεώρησης σε ΟΠΕΚΕΠΕ, φορείς ΟΣ∆Ε, είτε ηλεκτρονικά.

Σύµφωνα, πάντως, µε επίσηµη ενηµέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το αρµόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και µε βάση όσα προβλέπει η κοινοτική νοµοθεσία, µέχρι τις αρχές Απριλίου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία µε την έκδοση του τίτλου των οριστικών δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου να καταβληθεί το β’ µέρος της εκκαθάρισης της βασικής ενίσχυσης καθώς και η πράσινη ενίσχυση.

Παράλληλα, τόνισε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, «οι πληρωµές αυτές προγραµµατίζεται να πραγµατοποιηθούν έως το τέλος Απριλίου».

Λύση για κάποιες µεταβιβάσεις

Την ίδια ώρα καµιά ενηµέρωση για την πορεία των ενστάσεών τους δεν έχουν παραγωγοί – λήπτες δικαιωµάτων από κληρονοµιά, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλη Αποστόλου, να δηλώνει στη Βουλή γραπτώς πως «κάποιες από τις περιπτώσεις µεταβιβάσεων, δύναται να διορθωθούν µέσω της εν λόγω διαδικασίας», χωρίς ωστόσο να µπαίνει σε περαιτέρω λεπτοµέρειες.

Όσον αφορά στα αγροτεµάχια που έχουν τοποθετηθεί σε λάθος περιφέρεια διορθώνονται µέσω της διαδικασίας των ενστάσεων, δύναται να διορθωθούν µέσω της εν λόγω διαδικασίας, προσθέτει ο υπουργός, τονίζοντας ωστόσο πως ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει «εντός του κανονιστικού πλαισίου, προς αποφυγή του κινδύνου παραβίασης των κανονισµών και επιβάρυνσης της χώρας µε επιπλέον καταλογισµούς που πληρώνονται από το εισόδηµα των ελλήνων φορολογουµένων».

∆ικαιούνται τη βασική οι µαύροι χοίροι

Γραπτό ντοκουµέντο –απάντηση του γενικού γραµµατέα αγροτικής πολιτικής, Χαρ. Κασίµη, έχουν στη διάθεσή τους οι εκπρόσωποι της πανελλήνιας ένωσης εκτροφέων αυτόχθονων φυλών, σύµφωνα µε την οποία οι εκτροφείς µαύρου χοίρου δικαιούνται βοσκότοπου και άρα βασικής ενίσχυσης βάσει των προβλέψεων της νέας ΚΑΠ, παρότι αρχικά είχαν εξαιρεθεί. Παλιότερα, µε βάση τα ιστορικά δικαιώµατα η συγκεκριµένη κατηγορία, λάµβανε µικροποσά. Σύµφωνα µε την απάντηση Κασίµη, απαραίτητη προϋπόθεση για λήψη δικαιώµατος βάσει της νέας ΚΑΠ, είναι οι κτηνοτρόφοι να έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα διατήρησης αυτόχθονων φυλών.

Διπλάσια αιγοπρόβατα, μισή συνδεδεμένη
Ελάχιστο χρονικό περιθώριο, µέχρι τις 7 Μαρτίου έχουν οι κτηνοτρόφοι, που θέλουν να λάβουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση αιγοπρόβειου κρέατος, προκειµένου να υποβάλλουν µητρώο εκµετάλλευσης, παλαιό και νέο, ενηµερωµένα µε την ετήσια απογραφή των ζώων και θεωρηµένα από την αρµόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Τα πρώτα στοιχεία, πάντως, από τα δηλωθέντα ζώα, σύµφωνα µε το υπουργείο, δείχνουν τεράστια µείωση, ακόµα και στο µισό, για τη συνδεδεµένη στους αιγοπροβατοτρόφους των ορεινών, καθώς δηλώθηκαν 7,5 εκατ. ζώα στις ορεινές περιοχές, τα διπλάσια από όσα ορίζονταν ως ζώα αναφοράς, και µόλις 1,24 εκατ. ζώα στις πεδινές από τα 2,3 εκατ. ζώα αναφοράς. Αν µετά τους ελέγχους, παραµείνει αυτός ο αριθµός των επιλέξιµων ζώων, αυτό σηµαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι των ορεινών θα πάρουν συνδεδεµένη 59% µειωµένη από την ενδεικτική τιµή των 7 ευρώ το κεφάλι.

Σηµειώνεται ότι τα παλαιά µητρώα θα πρέπει να είναι συµπληρωµένα µε όλες τις µειώσεις των ιστορικών ζώων, ώστε να προκύπτει ο αριθµός αυτών που υπάρχουν στην εκµετάλλευση στις 31-12-2015. Αντίστοιχα, τα νέα µητρώα θα πρέπει να αναγράφουν το σύνολο των ζώων της εκµετάλλευσης, ενώ τα ηλεκτρονικά ενώτια των αιγοπροβάτων που γεννήθηκαν µετά τις 31-12-2009 θα καταγράφονται στο Μέρος Ε’ «καταγραφή – µεταβολές ζωικού πληθυσµού µε ατοµικό κωδικό σήµανσης».

πηγή: agronews.gr