Home / Ευρώπη-Κόσμος / Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων των ζώων

Αποτελεσματικότερη καταπολέμηση των μεταδοτικών νόσων των ζώων

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για την πρόληψη και τον έλεγχο των ξεσπασμάτων ασθενειών των ζώων, όπως η γρίπη των πτηνών και η αφρικανική πανώλη των χοίρων, εγκρίθηκε την Τρίτη από το ΕΚ. Ο κανονισμός για τις νόσους που μεταδίδονται στα ζώα και, ενδεχομένως, στους ανθρώπους, επαναπροσδιορίζει το ζήτημα της πρόληψης και βοηθά τους επαγγελματίες να συμβαδίσουν με την επιστημονική πρόοδο. Το σχέδιο κανονισμού συμφωνήθηκε ανεπίσημα από τους ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2015.

“Η έγκριση του νόμου για την υγεία των ζώων αποτελεί μια μεγάλη νίκη. Ο νέος κανονισμός έχει τρία κύρια αποτελέσματα. Πρώτον, συνδέει την υγεία με την καλή διαβίωση των ζώων και τα δύο αυτά με την υγεία των ανθρώπων. Αυτή η άμεση σύνδεση, μαζί με την έμφαση στην υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών, θα βοηθήσουν στην καταπολέμηση της αυξανόμενης αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας. Δεύτερον, επιτρέπει στις αρχές και τους παραγωγούς να εστιάσουν περισσότερο στην πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών ασθενειών των ζώων και τρίτον, συγχωνεύει περίπου 40 νομοθετικές πράξεις σε μία βασική πράξη”, δήλωσε ο εισηγητής Jasenko Selimovic (Φιλελεύθεροι, Σουηδία).

Πρόληψη: βελτιωμένη κτηνοτροφία και υπεύθυνη χρήση φαρμάκων

Ο νέος κανονισμός διευκρινίζει τις ευθύνες των αγροτών, των εμπόρων και των επαγγελματιών που ασχολούνται με τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων των κτηνιάτρων και των ιδιοκτήτων κατοικίδιων ζώων.

Όλοι οι αγρότες, ιδιοκτήτες ζώων και έμποροι θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις αρχές της καλής κτηνοτροφίας και της συνετής χρήσης των κτηνιατρικών φαρμάκων. Οι κτηνίατροι θα διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην ευαισθητοποίηση για την υγεία των ζώων και την αλληλεπίδραση μεταξύ της υγείας των ζώων, της καλής μεταχείρισής τους και της ανθρώπινης υγείας, καθώς και του μεγάλου προβλήματος της ολοένα αυξανόμενης αντιμικροβιακής ανθεκτικότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την πλευρά της, δεσμεύθηκε να παρακολουθεί την χρήση των αντιβιοτικών στα ζώα από τα κράτη μέλη και να δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα συγκρίσιμα στοιχεία για το σκοπό αυτό.

Γρήγορες, διαφανείς, και επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις

Ο νέος κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λαμβάνει επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση νέων ασθενειών που θα μπορούσαν να έχουν “πολύ σημαντικές επιπτώσεις” στη δημόσια υγεία και την αγροτική παραγωγή.

Οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν, επίσης, ότι θα πρέπει να ζητείται η γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων πριν από κάθε ενημέρωση του καταλόγου με τις δυνητικά επικίνδυνες ασθένειες στην ΕΕ και ότι οι οργανώσεις των αγροτών, οι κτηνιατρικοί σύλλογοι και όλα τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη θα συμμετέχουν στην κατάρτιση των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων και καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου κατοικίδιων ζώων

Όλα τα μέτρα πρόληψης και ελέγχου νόσων θα λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο στην καλή μεταχείριση των ζώων, ώστε τα ζώα να προφυλάσσονται από πόνο, αγωνία ή ταλαιπωρία που μπορούν να αποφευχθούν.

Για την πρόληψη μετάδοσης νόσων από αδέσποτα ζώα ή από ζώα που έχουν διακινηθεί παράνομα, οι ευρωβουλευτές εισήγαγαν κανόνες που να απαιτούν την καταγραφή όλων των επαγγελματιών κατόχων και πωλητών ζώων συντροφιάς και που να εξουσιοδοτούν την Επιτροπή να ζητά από τα κράτη μέλη τη δημιουργία εθνικών βάσεων δεδομένων για σκύλους, γάτες και άλλα κατοικίδια ζώα, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Επόμενα βήματα

Ο κανονισμός για την υγεία των ζώων εγκρίθηκε την Τρίτη 8 Μαρτίου από το ΕΚ σε συνέχεια της έγκρισης από το Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2015. Ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ ενώ η εφαρμογή του θα ξεκινήσει μτά από 5 χρόνια.

πηγή: europarl.eu