Home / Αγροτικά / Ανανέωση των Βεβαιώσεων Άσκησης Επαγγέλματος γεωτεχνικών η ισχύς των οποίων έληξε στις 29/02/2016

Ανανέωση των Βεβαιώσεων Άσκησης Επαγγέλματος γεωτεχνικών η ισχύς των οποίων έληξε στις 29/02/2016

Ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ενημερώνουμε τα μέλη του Επιμελητηρίου των οποίων η Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματός έληξε στις 29 Φεβρουαρίου του 2016, ότι από 04/01/2016 υπάρχει η δυνατότητα μέσω του www.onlinegeotee.gr, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος προκειμένου να προβούν στην ανανέωση της αντίστοιχης Βεβαίωσης και την παραλαβή της ηλεκτρονικά, μετά από την έγκριση της αίτησης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου.
Με τον τρόπο αυτό υπάρχει εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων για τα μέλη που θα επιλέξουν τον ηλεκτρονικό τρόπο υποβολής αφού επιτυγχάνεται η άμεση εξυπηρέτησή τους από την Υπηρεσία, η παρακολούθηση της πορείας της αίτησής τους και τέλος η κατοχή της Βεβαίωσης σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα αναπαραγωγής της από τα μέλη όποτε αυτό είναι απαραίτητο, μετά την ανάρτησή της στον προσωπικό τους λογαριασμό.
Η παραπάνω βεβαίωση που θα εκδοθεί ηλεκτρονικά, περιλαμβάνει επιπλέον και κωδικό επαλήθευσης, για όλες τις υπηρεσίες (δημόσιες ή ιδιωτικές) που θα ήθελαν να επιβεβαιώσουν την ακρίβεια των αναγραφόμενων στοιχείων και τη εγκυρότητα/γνησιότητά της..
Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα, της ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, είναι διαθέσιμη για τα μέλη μας από 04/01/2016,ενώ οι αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 29/2016 εξετάζονται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου στις συνεδριάσεις του, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει σχετικά.
Η ανανεωμένη βεβαίωση θα αναρτηθεί στον προσωπικό λογαριασμό των μελών στο ηλεκτρονικό σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης (online ΓΕΩΤΕΕ) εγκαίρως και θα ενημερωθείτε σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Καλούνται όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου,

των οποίων η Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος έληξε στις 29/02/2016, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή τους να κάνουν την εγγραφή ή σύνδεση τους (εφόσον είναι ήδη χρήστες) στο www.onlinegeotee.gr, προκειμένου να μπορούν πλέον να πραγματοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές τους με το Επιμελητήριο, να τηρούνται σωστά τα επαγγελματικά τους στοιχεία ενόψει και της ανάρτησης από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. του Μητρώου Απασχολουμένων Γεωτεχνικών, όπως προβλέπεται ρητά από το αρ. 6 του Π.Δ. 344/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κυρίως να μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την Δήλωση για την Ανανέωση της Βεβαίωσης Άσκησης Επαγγέλματος.

Επισημαίνεται τέλος ότι, για την Δήλωση Συνέχισης Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος, το μέλος θα πρέπει να είναι οικονομικά ενήμερο όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προς το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.. H πληρωμή των συνδρομών μπορεί να γίνει, είτε σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς (Αρ. Λογ/σμού: 6215030021086), ζητώντας ως καταθέτης να δηλωθεί το ονοματεπώνυμο και ο αρ. μητρώου, είτε στο λογιστήριο της κεντρικής υπηρεσίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. στη Θεσσαλονίκη, είτε μέσω web-banking (Αρ. ΙΒΑΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε.: GR 10 0171 2150 0062 1503 0021 086) γράφοντας στο ειδικό πεδίο ονοματεπώνυμο και αρ. μητρώου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης για την Ανανέωση της Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ΔΕΝ απαιτείται η υποβολή της Αστυνομικής σας Ταυτότητας, εφόσον αυτή δεν έχει αλλάξει σε σχέση με αυτήν που έχετε ήδη δηλώσει στο Επιμελητήριο.

Εναλλακτικά, η Δήλωση μαζί με το Έντυπο Στοιχείων Εργασίας και Γνώσεων (αντίγραφο της Αστυνομικής σας Ταυτότητας πρέπει να καταθέσετε μόνο εφόσον έχει αλλάξει σε σχέση με αυτήν που έχετε ήδη δηλώσει στο Επιμελητήριο), μπορούν να σταλούν με τηλεομοιοτυπία (fax) στον αριθμό: 2310236308 ή με mail στο members@geotee.gr.

Για οποιαδήποτε παραπέρα πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επιμελητήριο, στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 και εσωτ. 2- Αρχείο Μελών, κα Άρτεμη Μπαρουκτσή και κα Σοφία Καρακασίδου και εσωτ. 3 – Λογιστήριο, κα Άρια Ιωαννίδου και κα Όλγα Μουτσιλάκη).

Εάν χρειαστείτε οποιαδήποτε τεχνική διευκρίνιση για την σύνδεση σας στο online σύστημα, για την έγκαιρη εξυπηρέτηση σας χωρίς αναμονές στο τηλεφωνικό κέντρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην αρχική οθόνη σύνδεσης ή εγγραφής τον σύνδεσμο «Δε μπορώ να συνδεθώ!», που βρίσκεται κάτω από το εκάστοτε πλαίσιο εισαγωγής προσωπικών στοιχείων σύνδεσης όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, προκειμένου να υποβάλλεται το ερώτημα σας. Ανάλογο πλαίσιο βοήθειας υπάρχει και μέσα στην προσωπική καρτέλα των μελών στην ενότητα «Βοηθητικά» -> «Αναφορά Προβλήματος Χρήσης».
Διαφορετικά μπορείτε για σχετική βοήθεια να επικοινωνείτε με τον κο Βασίλειο Τσιόλα, στα τηλέφωνα 2310/278817-8 (εσωτ. 1 και εσωτ. 2- Αρχείο Μελών).