Home / Αγροτικά / Βραζιλία: Εξαγωγές ελληνικής σταφίδας δίχως φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς

Βραζιλία: Εξαγωγές ελληνικής σταφίδας δίχως φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς

Οι σταφίδες είναι είδος ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Βραζιλία και παρά τη σημαντική του κάμψη το 2015, οι εισαγωγές παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο.
Η Αργεντινή κατέχει ηγετική θέση με σχεδόν 80% της αγοράς, αλλά πάντως χάνοντας συστηματικά μερίδιο έναντι νέων προμηθευτών, κυρίως Νότια Αφρική, Τουρκία και Χιλή. Τα προϊόντα της Αργεντινής έχουν πλεονέκτημα, καθώς απολαμβάνουν μηδενικού εισαγωγικού δασμού, λόγω συμμετοχής στην ένωση Mercosul, ενώ και η μέση τιμή ανά κιλό ήταν από τις πιο ανταγωνιστικές. Οι πολύ χαμηλές ελληνικές εξαγωγές του 2014 δεν επαναλήφθηκαν. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.
Οι φόροι που επιβάλλονται στην εισαγωγή σταφίδων συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Screen Shot 2016-03-13 at 20.57.12

Χωρίς φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς

Παρόλο που η εισαγωγή στη Βραζιλία νωπών και αποξηραμένων φρούτων υπόκειται σε φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς και προϋποθέτει προηγούμενη διαδικασία Ανάλυσης Φυτοϋγειονομικής Επικινδυνότητας (ΑΦΕ), προβλέπεται δυνατότητα παράκαμψής της για την περίπτωση που καταγράφηκαν εισαγωγές στη Βραζιλία από κάποια χώρα το χρονικό διάστημα 1997-2005 και τα προϊόντα της δεν τέθηκαν σε καραντίνα για μεταφορά παρασίτων.
Για την Ελλάδα, αυτή είναι η περίπτωση της σταφίδας, αποκλειστικά και μόνον της ποικιλίας με την επιστημονική ονομασία Vitis vinifera, καθώς λόγω ελληνικών εξαγωγών το επίμαχο διάστημα, έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση ΑΦΕ.
Για να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας, που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από τη βραζιλιανή Πρεσβεία στην Αθήνα. Σκόπιμο είναι, στο πιστοποιητικό να αναφέρεται η επιστημονική ονομασία του προϊόντος (Vitis vinifera), ώστε να τεκμηριώνεται η εξαίρεσή του από την υποχρέωση ΑΦΕ.

Εξαγωγές στη Βραζιλία – Γενικά

Η εξαγωγή αγαθών στη Βραζιλία μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:

Άμεσα, με την απευθείας επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο εισαγωγέα, γεγονός που προϋποθέτει επένδυση στην προσπάθεια προσέγγισης της εγχώριας αγοράς, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε συμφερότερη για όλες τις πλευρές συμφωνία, καθώς παρακάμπτονται πιθανοί ενδιάμεσοι.

Έμμεσα, με τη μεσολάβηση επιχειρήσεων μεσιτείας / τοπικής αντιπροσώπευσης, ή εταιριών trading. Οι τελευταίες ασχολούνται κατά βάση με μεγάλους όγκους και αξίες προϊόντων, ενώ η δραστηριοποίηση μέσω τοπικού αντιπροσώπου ή μεσολαβητή είναι η πλέον συνηθισμένη για μικρές τουλάχιστον εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς, έναντι αμοιβής, εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγορά με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια και εμπλοκή από πλευράς εξαγωγέα. Ωστόσο, απαιτείται προσεκτική επιλογή συνεργάτη και διαπραγμάτευση των όρων της συνεργασίας, οι οποίοι θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικοί.
Η ανάπτυξη άμεσων σχέσεων με βραζιλιανές εταιρίες θεωρείται η αποτελεσματικότερη μέθοδος προσέγγισης νέων συνεργατών. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, μέσω της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή σε οργανωμένες επιχειρηματικές συναντήσεις.
Η αγγλική γλώσσα δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα, συνεπώς συνιστάται οι εξαγωγείς να αξιολογούν θέματα όπως η ανάπτυξη της ιστοσελίδας τους και η δημιουργία προωθητικού υλικού και στην πορτογαλική, ενώ είναι βέβαιο ότι, σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποια εμπορική έκθεση ή επίσκεψης στη χώρα, θα χρειαστεί να εξασφαλίζουν προσωπικό που να μιλάει τη γλώσσα.

πηγή: ellinikigeorgia.gr