Home / Ευρώπη-Κόσμος / Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας, Βρυξέλλες 12 και 13 Δεκεμβρίου 2016

Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας, Βρυξέλλες 12 και 13 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ευάγγελος Αποστόλου, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασίμη εκπροσώπησαν τη Χώρα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Αλιείας στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2016.
Κατά τη διήμερη σύνοδο του Συμβουλίου οι Υπουργοί Γεωργίας ενέκριναν τα Συμπεράσματα για την «Ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών», σύμφωνα με τα οποία προτείνεται, μεταξύ άλλων, και η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα προκύψει μετά από την εκπόνηση μελέτης αντίκτυπου για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, σεβόμενο την αρχή της επικουρικότητας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των εθνικών συστημάτων.
Οι Υπουργοί συζήτησαν για το μέλλον της πρότασης για τη βιολογική γεωργία, η οποία εξετάζεται εδώ και περίπου τρία χρόνια. Ο Επίτροπος Hogan απηύθυνε έκκληση στα κράτη μέλη να προχωρήσουν σε αμοιβαίες παραχωρήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η πρόταση. Στις τοποθετήσεις των Υπουργών αναγνωρίστηκαν οι δυσκολίες να διαμορφωθεί σύντομα συναινετική πρόταση.

Η συζήτηση για τις γεωργικές πτυχές των προτάσεων επιμερισμού των προσπαθειών (ESR) και χρήσης γης και δασών (LULUCF), που αφορούν στην υποχρέωση μείωσης των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου κατά τη δεκαετία 2020-2030, ανέδειξε τις ανησυχίες των Υπουργών Γεωργίας σχετικά με τον πιθανό περιορισμό της παραγωγής τροφίμων και τον τρόπο υπολογισμού των μειώσεων των ορίων εκπομπών. Ο κ. Αποστόλου, μεταξύ άλλων, τόνισε την ανάγκη εξασφάλισης κινήτρων για τους γεωργούς ώστε να έχουν πιο ενεργό συμβολή στην βιοοικονομία και να ενισχυθούν στην προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.

Η Επιτροπή ενημέρωσε για τη δημιουργία της Πλατφόρμας για τη σπατάλη και απώλεια των τροφίμων. Η Ελληνική αντιπροσωπεία στήριξε την εν λόγω δράση σημειώνοντας ότι θα βοηθήσει τόσο στις ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών όσο και στη συνεργασία των κρατών μελών και των εμπλεκόμενων φορέων στη χρήση βέλτιστων πρακτικών για το εν λόγω θέμα.

Ο Επίτροπος Andriukaitis ενημέρωσε επίσης τους Υπουργούς για το νέο κανονισμό για τη φυτοϋγεία, για την ανακοίνωση της Επιτροπής σύμφωνα με την οποία τα προϊόντα που δημιουργούνται μέσω βασικών βιολογικών διεργασιών θα πρέπει να αποκλείονται από τη δυνατότητα κατοχύρωσης καθώς και τις εξελίξεις για την αύξηση της διαθεσιμότητας χαμηλού κινδύνου φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Τέλος, σχετικά με τα θέματα αλιείας, το Συμβούλιο κατέληξε στην πολιτική συμφωνία για τον ετήσιο καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το έτος 2017, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων, στα ενωσιακά και μη ενωσιακά, ύδατα. Ειδικότερα, το συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα (TAC) για τον ερυθρό τόννο Ανατολικού Ατλαντικού και Μεσογείου, καθώς και η ποσόστωση της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με το έτος 2016, η οποία ανέρχεται σε 218,7 τόνους.